"Help mij het zelf te doen."

"Het is leuk om dingen niet te kunnen,
want dan kun je iets nieuws leren."

/

Stap 1: Kennismaking

Hoe kom ik in contact?
Opgeven voor de coaching kan via de e-mail of telefonisch. Vervolgens hebben we een gratis (telefonisch) kennismakingsgesprek van maximaal een half uur.

Wat wordt er besproken?
We bespreken de hulpvraag. Als we beslissen samen het traject in te gaan stuur ik jullie twee vragenlijsten toe per e-mail. Een voor de ouders en een voor het kind/de tiener. Deze proberen jullie zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 2: Intakegesprek

Wat houdt de intake in?
Tijdens dit gesprek bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat jullie wensen en verwachtingen zijn. We nemen hier ruim de tijd voor (maximaal 1½ uur).

Wie zijn hierbij aanwezig?
Dit gesprek is alleen met de ouder(s). In overleg vindt het intakegesprek in de thuissituatie van het kind/de tiener plaats, ofwel in de praktijk.

Stap 3: Coaching

Hoe werkt de coaching?
Tijdens de coaching werk ik met het kind/de tiener aan de hulpvraag. Afhankelijk van de situatie is alleen het kind/de tiener aanwezig of zijn de ouder(s) ook aanwezig bij de sessies. Na elke sessie gaat het kind/de tiener naar huis met een Blinky of een Blincard (een kaartje waarop staat waaraan gewerkt is). Dit werkt zeer motiverend voor veel kinderen.

Hoe vaak gaat mijn kind naar Blink?
We starten met 4 coachingssessies. Daarop volgt een tussentijds gesprek met de ouders. In dit tussentijds gesprek bespreken we o.a. welke vooruitgang al merkbaar is en welke wensen er nog zijn betreft de coaching. Gemiddeld volgen er dan nog 1-3 coachingssessies. Soms is overleg met school of een schoolobservatie nodig. Vanzelfsprekend wordt dit ook tevoren overlegd met de ouders.

Stap 4: Afronding

Wanneer wordt de coaching afgerond?
Als het doel (jullie hulpvraag) bereikt is ronden we de coaching af. Dit doen we met een eindgesprek in de praktijk, waarbij zowel de ouder(s) als het kind/de tiener aanwezig zijn.

Wat houdt het eindgesprek in?
Bij dit gesprek bespreken we wat het kind/de tiener bereikt heeft in de (korte) periode bij Blink. We maken hier altijd een feestelijk momentje van, met wat lekkers en een certificaat voor deelname, de zogenaamde UitBlinker.

Mail naar jolanda@blinkcoaching.nl of bel mij op 0630342023

Samen zorgen we ervoor dat uw kind weer gaat blinken! Maak een afspraak